Psühholoogiline nõustamine 

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega, suudab tulemusrikkalt töötada ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Kui inimesel juhtub midagi ootamatut, mis tema elu tasakaalust välja lükkab, on kindlasti abi psühholoogilisest nõustamisest.

Mis on psühholoogiline nõustamine?

 Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada oma elu probleemsed olukorrad. Koos inimesega arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.

Nõustamine tähendab vestlust, mille käigus saab inimene oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused. Psühholoog-nõustaja kuulab inimese arutelusid ja peegeldab neid talle ümbersõnastatult tagasi, andes seeläbi inimesele võimaluse korrigeerida oma mittetõhusaid uskumusi ja toetades teistsuguste toimimisplaanide-viiside leidmist.

Nõustamisel ei anta hinnanguid!

Igaüks võib mõnel eluetapil sattuda olukorda, kus tema sees valitseb segadus ja teadmatus, kuidas edasi minna. Ta võib vajada abi ja inimest, kes kuulaks ja aitaks lahti mõtestada elu sasipundart, millesse ollakse takerdunud.

Probleemid, millega tavaliselt inimesed pöörduvad on stress, pinge, ärevus, unehäired, depressioon, kaaluprobleemid, suhteprobleemid, esinemishirm, foobiad jt.


Kellele on meie nõustamised suunatud?
Nõustamised on suunatud lastele ja lastega peredele, valdavalt vene keeles.

 

Millal pöörduda?  

Kindlasti on pere jaoks tõsised põhjused:

-       laste käitumisraskused

-       laste hirmud ja ärevus

-       agressiivne või ebakindel laps

-       probleemid koolis ja suhetes

-       koolikiusamine

-       õpiraskused ja koolikohustuse mittetäitmine

-       pere ja paarisuhte probleemid (pereteraapia)

-       Lähedase surm

-       Väärkohtlemine – laste suhtes toime pandud emotsionaalne, seksuaalne, füüsiline või vaimne vägivald

-       Traumaatilised kogemused

 

Meetodid?

Meie psühholoogid kasutavad nõustamisel erinevatel teraapiatel (nagu pereteraapia, traumateraapia, lahenduskeskne lühiteraapia) põhinevaid tehnikaid. Lastele sobivad kunstiteraapiad, liivateraapia, mänguteraapia.

 

Kui kaua kestab?

 Individuaalse nõustamise seanss kestab 50-60 minutit, perega kohtumine 1-1,5 tundi. Laste individuaalne seanss kestab 45 minutit.

Nõustamiskordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest. Mõnikord piisab ühest konsultatsioonist, vahel aga kujuneb nõustamise protsess kuudepikkusteks kohtumisteks.