Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?
 1. Kõigile puudega tööealistel ja vanaduspensionil olevatele isikutel, kelle suhtes teeb vastava otsuse Sotsiaalkindlustusamet.

 2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.

MTÜ LAPSELE OMA KODU pakutavad alljärgnevaid teenuseid:
 1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan
 2. Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia
 3. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
 • füsioterapeudi teenus
 • pereteraapia teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • eripedagoogi teenus
 • psühholoogi teenus
 • logopeedi teenus
 • arsti (psühhiaater) teenus

Missuguseid teenuseid osutatakse ja mida teha rehabilitatsiooniteenuse saamiseks?

Põhjalikumalt rehabilitatsiooniteenustest: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/ 

Kui vajad abi rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel, kirjuta meile
või helista (igal tööpäeval 10.00-16.00)