Teenused

Mis on teenus?
Kui ametnike ja teenuste osutajate jaoks on see väga selge, siis mitte alati ei ole see samavõrd selge teenust vajavate inimeste jaoks. Järgnevaga püüame teenuse veidi lahti mõtestada tavainimese tasandil.

Esmalt vaatame, mis teenus on ja mille poolest see erineb kaubast:

-       teenust ei saa käega katsuda, seda võib kirjeldada, aga kaupa saab käega katsuda ja füüsiliselt tunnetada;

-       teenus osutamine on protsess, kus osalevad vähemalt kaks osapoolt üheaegselt koos (arst-patsient, juuksur-klient jne), aga kaup on konkreetsed esemed, mida toodavad ühed ja ostavad/kasutavad teised;

-       teenuseid saab osutada vaid siis, kui on olemas inimene, kes seda vajab – kaupasid saab ette valmistada ja laos hoida.

Teenused tekkivad tavaliselt siis, kui ühtedel inimestel on mingeid teenuseid (nõustamine, toetamine, abistamine, jne) vaja ja on olemas teised inimesed, kes on valmis seda pakkuma.


1995.aastal töötati MTÜ-s Lapsele Oma Kodu välja treeningute süsteem (LOKtraining ©) probleemsete peredega töötavate spetsialistide ettevalmistuseks riikliku programmi baasil. Koolituse vajadus tekkis siis, kui riigi sotsiaalpoliitikas kujunes perekonna sotsiaalsete teenuste arendamise suund üheks olulisemaks ja prioriteetsemaks suunaks.

Selle perioodi peamine ülesanne oli arendada teenuseid, mis on peredele kõige lähedamad (nii probleemsetele peredele kui ka riskirühmadele) ja mis on ka majanduslikult kõige ökonoomsemad.

Käesolevate teenuste teke ja areng põhines nende perekondade, kes pöördusid keskuse spetsialistide poole, probleemidel ja vajadustel. Keskuse töö tulemusi võib pidada üsna rahuldavateks (87% juhtumitel on saavutatud edukas tulemus).

Keskuse „Lapsele oma kodu“ sihid on kogu arengu jooksul dünaamiliselt muutunud vastavalt sotsiaalsele väljakutsele ja regiooni perekondade vajadustele.

Valdav osa teenuseid on meie keskuses lastele ja peredele tasuta.

Kellele on meie teenused suunatud?
Nõustamised on suunatud lastele ja lastega peredele ning vajadusel eraldi täiskasvanutele, sõltuvuses olevatele isikutele valdavalt vene keeles.

MTÜ Lapsele Oma Kodu poolt pakutavate tasuliste teenuste hinnakiri (hindadele ei lisandu käibemaks)

Teenuste hinnakiri on koostatud 1 tunni alusel

Füsioterapeudi teenus 65,00 EUR
Füsioterapeudi grupiteenus 20,00 EUR
Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 55,00 EUR
Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 30,00 EUR
Psühholoogi teenus 60,00 EUR
Psühholoogi grupiteenus 30,00 EUR
Sotsiaaltöötaja teenus 60,00 EUR
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 30,00 EUR
Kogemusnõustaja individuaalteenus 55,00 EUR
Kogemusnõustaja grupiteenus 20,00 EUR
Eripedagoog 55,00 EUR
Logopeed 55,0 EUR
Arsti teenus 80,00 EUR
Õe teenust 45,00EUR
Õe grupiteenus 25,00 EUR

MTÜ Lapsele Oma Kodu pakub koostöös Eesti Töötukassaga järgnevad teenused:
1. Psühholoogiline nõustamine 70,00/tund
2. Sõltuvusnõustamine 70,00/tund
3. Võlanõustamine 50,00/tund
4. Kogemusnõustamine 50,00/tund