Teenused

Mis on teenus?
Kui ametnike ja teenuste osutajate jaoks on see väga selge, siis mitte alati ei ole see samavõrd selge teenust vajavate inimeste jaoks. Järgnevaga püüame teenuse veidi lahti mõtestada tavainimese tasandil.

Esmalt vaatame, mis teenus on ja mille poolest see erineb kaubast:

-       teenust ei saa käega katsuda, seda võib kirjeldada, aga kaupa saab käega katsuda ja füüsiliselt tunnetada;

-       teenus osutamine on protsess, kus osalevad vähemalt kaks osapoolt üheaegselt koos (arst-patsient, juuksur-klient jne), aga kaup on konkreetsed esemed, mida toodavad ühed ja ostavad/kasutavad teised;

-       teenuseid saab osutada vaid siis, kui on olemas inimene, kes seda vajab – kaupasid saab ette valmistada ja laos hoida.

Teenused tekkivad tavaliselt siis, kui ühtedel inimestel on mingeid teenuseid (nõustamine, toetamine, abistamine, jne) vaja ja on olemas teised inimesed, kes on valmis seda pakkuma.


1995.aastal töötati MTÜ-s Lapsele Oma Kodu välja treeningute süsteem (LOKtraining ©) probleemsete peredega töötavate spetsialistide ettevalmistuseks riikliku programmi baasil. Koolituse vajadus tekkis siis, kui riigi sotsiaalpoliitikas kujunes perekonna sotsiaalsete teenuste arendamise suund üheks olulisemaks ja prioriteetsemaks suunaks.

Selle perioodi peamine ülesanne oli arendada teenuseid, mis on peredele kõige lähedamad (nii probleemsetele peredele kui ka riskirühmadele) ja mis on ka majanduslikult kõige ökonoomsemad.

Käesolevate teenuste teke ja areng põhines nende perekondade, kes pöördusid keskuse spetsialistide poole, probleemidel ja vajadustel. Keskuse töö tulemusi võib pidada üsna rahuldavateks (87% juhtumitel on saavutatud edukas tulemus).

Keskuse „Lapsele oma kodu“ sihid on kogu arengu jooksul dünaamiliselt muutunud vastavalt sotsiaalsele väljakutsele ja regiooni perekondade vajadustele.

Valdav osa teenuseid on meie keskuses lastele ja peredele tasuta.

Kellele on meie teenused suunatud?
Nõustamised on suunatud lastele ja lastega peredele ning vajadusel eraldi täiskasvanutele, sõltuvuses olevatele isikutele valdavalt vene keeles.

MTÜ Lapsele Oma Kodu poolt pakutavate tasuliste teenuste hinnakiri (hindadele ei lisandu käibemaks)

Teenuste hinnakiri on koostatud 1 tunni alusel

Füsioterapeudi teenus 45,00 EUR

Füsioterapeudi grupiteenus 15,00 EUR

Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 40,00 EUR

Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 20,00 EUR

Psühholoogi teenus sh sõltuvusprobleemid 40,00 EUR

Psühholoogi grupiteenus 20,00 EUR

Sotsiaaltöötaja teenus  sh sõltuvusnõustamisteenus    40,00 EUR

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 EUR

Kogemusnõustaja individuaalteenus 35,00 EUR

Kogemusnõustaja grupiteenus 15,00 EUR

Eripedagoog 40,00 EUR

Logopeed 40,0 EUR

Arsti teenus 60,00 EUR

Arsti grupiteenus 20,00 EUR

Juriidilise nõustamise teenus, sh võlanõustamine, tööõigus, perekonna-, pärimisõigus ja lastekaitse, sotsiaalõigus 45,00 EUR