Tööalase rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

MTÜ Lapsele Oma Kodu on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.

MTÜ Lapsele Oma Kodu tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:
  • sotsiaaltöötaja
  • psühholoog
  • tegevusterapeut
  • füsioterapeut
  • arst
Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:
  • inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;
  • töövõime arendamine;
  • töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;
  • kohanemine tööeluga.

Teenust osutavad spetsialistid (v.a. kogemusnõustajad) omavad vähemalt bakalaureuse või magistri teaduskraadi hariduse taset. Teenuste osutamist juhib sotsiaalteaduste doktorikraadiga rohkem kui 25 aastase kogemusega sotsiaaltöötaja Natalia Umarova (PhD).

Hinnakiri (hindadele ei lisandu käibemaks):

Teenuste hinnakiri on koostatud 1 tunni alusel

Füsioterapeudi teenus 65,00 EUR
Füsioterapeudi grupiteenus 20,00 EUR
Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 55,00 EUR
Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 30,00 EUR
Psühholoogi teenus 60,00 EUR
Psühholoogi grupiteenus 30,00 EUR
Sotsiaaltöötaja teenus 60,00 EUR
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 30,00 EUR
Kogemusnõustaja individuaalteenus 55,00 EUR
Kogemusnõustaja grupiteenus 20,00 EUR
Eripedagoog 55,00 EUR
Logopeed 55,0 EUR
Arsti teenus 80,00 EUR
 Õe teenust 45,00EUR
Õe grupiteenus 25,00 EUR


Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 53495001 (tööpäeviti 10:00-16:00) või saata e-mail aadressil natalia.umarova@gmail.com.


Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 2500 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.