Tööalase rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

MTÜ Lapsele Oma Kodu on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.

MTÜ Lapsele Oma Kodu tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:
  • sotsiaaltöötaja
  • psühholoog
  • tegevusterapeut
  • füsioterapeut
  • arst
Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:
  • inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;
  • töövõime arendamine;
  • töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;
  • kohanemine tööeluga.

Hinnakiri:

Teenuste hinnakiri (1h)

Füsioterapeudi teenus 45.00 EUR

Füsioterapeudi grupiteenus 15 EUR

Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 40,00 EUR

Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 20,00 EUR

Psühholoogi teenus 40.00 EUR

Psühholoogi grupiteenus 20,00 EUR

Sotsiaaltöötaja teenus 40,00 EUR

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 EUR

Kogemusnõustaja individuaalteenus   35,00 EUR

Kogemusnõustaja grupiteenus 15 EUR

Eripedagoog 40 EUR

Logopeed 40 EUR

Arsti teenus 60,00 EUR

Arsti grupiteenus 20,00 EUR

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 53495001 (tööpäeviti 10:00-16:00), saata e-mail aadressil natalia.umarova@gmail.com.

Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.