Juhatus

Natalia Umarova        
E-post: natalia.umarova@gmail.com

Alelxander Kochubei
E-post: alexander@metaprofit.ee

Meeskond

Natalia Umarova - Keskuse Lapsele Oma Kodu juht
Svetlana Gorbatšova - psühholoog
Irina Krot (MA)- psühholoog, sõltuvusnõustaja
Anna Moltšanova-Klimanova - logopeed, eripedagoog
Anna Duškina - füsioterapeut
Liina Kotkas (BA) - füsioterapeut
Valentina Babkova - arst, füsioterapeut
Galina Novitskaja - psühhiaater
Roman Balõtšev - psühhiaater
Eduard East (MA) - jurist (õigusnõustamine, sh  sh võlanõustamine, tööõigus, perekonna-, pärimisõigus ja lastekaitse, sotsiaalõigus
Jekaterina Špak - peretöötaja/tugiisik, tegevusjuhendaja

Meeskond töötab superviseerimisrühma põhimõttel, kus süstemaatiliselt arutletakse iga juhtumiga seotud tegevusi, planeeritakse iga sammu ja keskuse töötaja rolli igas konkreetses juhtumis.

Meie tegevust toetab Tartu Ülikooli kliinikumi lastepsühhiaater, kes osutab teenust Narvas vastavalt vajadusele Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.

Andmekaitse

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega MTÜ Lapsele Oma Kodu võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti Natalia Umarova poole, e-posti aadressil natalia.umarova@gmail.com.
Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.
Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas MTÜ Lapsele Oma Kodu andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

MTÜ Lapsele Oma Kodu teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.