Koostööpartnerid

Sotsiaalkindlustusamet
Eesti Töötukassa
Narva linna Sotsiaalabiamet
Ida-Virumaa Maavalitsus
Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur
Jõhvi vald
Jõhvi linn
Jõhvi Gümnaasium
Narva linna 12 kooli
Narva linna 23 koolieelset haridusasutust
MTÜ Laste Päevakeskus Lad
SA Narva Haigla
Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatria- ja lastekliinik
Puutega Laste Tugikodu Päikesekiir
SA Dharma
Pihkva Sotsiaalabiamet, Venemaa