Ajaloost


MTÜ Lapsele Oma Kodu keskus Narvas alustas oma tegevust aastal 1995 seoses kasvavate sotsiaalsete probleemidega piirkonna peredes. Keskuse „Lapsele oma kodu“ sihid 16 aasta jooksul on dünaamiliselt muutunud vastavalt sotsiaalsele väljakutsele ja regiooni perekondade vajadustele.
Kui 2000-2001 aastal oli peamiseks tegevuseks sotsiaalvõrgustiku loomine inimestele, kellel puudusid dokumendid ja nende integreerimine ühiskonda (üle 4000 inimesel aidati vormistada isikutunnistused ning toetati neid töö leidmisel), siis edaspidi keskenduti laste ja perede toetamisele.
2004-2007 toetati läbi projektide eelkõige riskirühma lapsi, siis 2010-2011 toetati SA Dharma partnerina töötuid lapsevanemaid projektis „Koostöö=lahendused“, mida rahastati ESF meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames.
2010-2012.a. osaleti SA Dharma partnerina Ida -Virumaale tugiisikute koolitamisel (nendest 3 tegutseb Narvas ja 3 Jõhvis). Koolitus viidi läbi SA Dharma projekti „Tugiisiku baaskoolitus“ raames ja seda toetati ESF meetmest