07. dets Projekt: Toetavad teenused lapsevanemale Lapsele Oma Kodu

Projekt  „Toetavad teenused lapsevanemale“ viiakse läbi perioodil 01.12.2013-28.02.2015

Projekti tegevuste eesmärk on on arendada ja tugevdada MTÜ Lapsele Oma Kodu  ja Ida-Virumaa omavalitsuste vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises ja aidata sellega kaasa  sotsiaalselt haavatavamate sihtgruppide olukorra paranemisele  ja parema elukeskkonna kujundamisele. Koostöös Narva linna ja Jõhvi vallaga käivitatakse tugigrupiteenused kahele sihtgrupile – puudega last kasvatavatele lapsevanematele ja erinevate laadi abi vajavatele (puudest tulenevad, sotsiaalsed põhjused jne.) lapsevanematele. Lapsevanemate kaasamisel tugigruppidesse kasutatakse ka tugiisikuteenust  lastega peredele.Tugigruppides pakuvad lapsevanemale tuge psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja muud vajalikud spetsialistid.  Nimetatud teenuste rakendamisel suureneb perede sotsiaalne toimetulek ning võimekus oma laste eest hoolitsemisel.

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital” summas 26 875,38 eurot.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri