Toetajad


Narva linn

Vabaühenduste Fond

Avatud Eesti Fond

Kodanikuühiskonna Sihtasutus

Euroopa Sotsiaalfond

SA Dharma

Hasartmängumaksu Nõukogu

Madalmaade saatkond

World Child Fund

Ameerika saatkond ja Missioon OBSE

Integratsiooni Sihtasutus