Teenused

1995.aastal töötati MTÜ-s Lapsele Oma Kodu välja treeningute süsteem (LOKtraining ©) probleemsete peredega töötavate spetsialistide ettevalmistuseks riikliku programmi baasil. Koolituse vajadus tekkis siis, kui riigi sotsiaalpoliitikas kujunes perekonna sotsiaalsete teenuste arendamise suund kui peamine prioriteetne suund.

Selle perioodi peamine ülesanne oli arendada teenuseid, mis on peredele kõige lähedamad (nii probleemsetele peredele kui ka riskirühmadele) ja mis on ka majanduslikult kõige ökonoomsemad riigi jaoks.

Käesolevate teenuste teke ja areng põhines nende perekondade, kes pöördusid keskuse spetsialistide poole, probleemidel ja vajadustel. Keskuse töö tulemusi võib pidada üsna rahuldavateks (87% juhtumitel on saavutatud edukas tulemus).

Keskuse „Lapsele oma kodu“ sihid on kogu arengu jooksul dünaamiliselt muutunud vastavalt sotsiaalsele väljakutsele ja regiooni perekondade vajadustele.

Teenused on pered jaoks tasuta.


Kliki pildil ja laadi alla voldik: