2018.aastal toimus taas üle pika aja Narva laste eesti keele ja kultuuri õpe Kagu-
Eesti peredes. Räpina pered on olnud meie head partnerid eesti keele ja kultuuri ning elu-olu õpetamisel pikka aega. Pereõppes osales 36 last Narvast ja 36 last Räpina peredest tugilastena.

Üheskoos tutvuti Räpina lähiümbrusega, käidi laevareisil, külastati Tartut, valmistati süüa, suheldi palju eesti keeles, tutvuti erinevate kultuuri-traditsioonidega. Mõlema vahetuse lõpus toimus lõpuüritus - nukufestival, kus iga laps esitles laagri jooksul valmistatud nukku.

Projekti rahastasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasustus.