Oma tegevuste läbi viimisel kaasame erinevate rahastajate toetusi. 

From Family to society

The Estonia-Russia Cross Border Cooperation 1.04.2019-31.03.2021

Projektist lähemalt loe siit


Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti „Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“ (nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Projektist lähemalt loe siit


1.04.2017 algas Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel projekt

Teadmised ja praktika + noorus = progress.

Projektist saab põhjalikumalt lugeda lehelt "KÜSK projekt".


28.veebruaril 2015.aastal lõppes Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt  Toetavad teenused lapsevanemale

Projekti tulemustest saab põhjalikumalt lugeda lehelt "KÜSK projekt".


31.detsembril 2014.aastal lõppes projekt MTÜ Lapsele Oma Kodu
organisatsioonilise võimekuse tõstmine, mida rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Projekti sisust  saab põhjalikumalt lugeda lehelt "Vabaühenduste Fond AEF".