VALIK KURSUSEID SOTSIAALVALDKONNAS TÖÖTAVALE SPETSIALISTILE

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate spetsialistide psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.

Õppekava eesmärgiks on spetsialistide psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides. Käesolev treeningute süsteem on väljatöötatud 1995 aastal eesmärgiga valmistada ette professionaalseid spetsialiste probleemsete bioloogiliste peredega töötamiseks.

Õppekava põhiülesanne seisneb erinevate sotsiaalabiteenuste arendamises, mis on peredele (nii probleemsetele kui ka riskigruppidele) maksimaalselt orienteeritud. Põhiprintsiibiks on sotsiaalabi osutamine, mis on maksimaalselt lähendatud peretingimustele.

Tervikliku arenguprogrammi omandamiseks on arvestatud kolm aastat. Õppekava täies mahus sisaldab 380 akadeemilist tundi.

Õppekava leiad siit