Koolituse teade

MTÜ Lapsele Oma Kodu võitis hanke terviseprobleemidega (astma, kõrge vererõhk, onkoloogilised haigused, liikumisaparaadi probleemid, vaimse tervise probleemid) isikute kogemusnõustajate koolitamiseks.

Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada järgmiste terviseprobleemidega inimeste (astma, kõrge vererõhk, onkoloogilised haigused, liikumisaparaadi probleemid, vaimse tervise probleemid) kogemusnõustajateks.

Kogemusnõustaja koolitus, sh praktika kestvus on kokku 182 tundi (auditoorne töö 48 tundi ning tundi iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise praktika ning lõputöö 102 tundi).

Juhendatud praktika maht on vähemalt 30 tundi.

Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:

·       sarnasest terviseolukorrast positiivse taastumise kogemus;

·       kesk- või kutsehariduse olemasolu;

·       motivatsioonikiri, kus osaleja väljendab oma soovi ja sobivust koolitusel osaleda ning koolituse lõppedes on valmis töötama kogemusnõustamise teenuse pakkujana sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis;

·       omab häid suhtlemisoskuseid;

·       kasuks tuleb varasem töökogemus nt kliendi- või sotsiaaltöö valdkonnas.

Koolitus on tasuta.

Koolitusgrupi suurus on baaskoolitusel 12-15 inimest

Koolituse toimumise aeg ja koht on 25.03.-30.05.2019.a. Tuleviku 7, Narva.

Koolitusel on tagatud kohvipausid.
Sõidu- ja majutuskulusid koolituse raames ei kaeta.  

Koolitusele kandideerimine: e-post  natalia.umarova@gmail.com

·       Kandideerimissoovi korral saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (max 1 leht A4)

·       Juurde võib lisada soovituskirjad.

·       Vestlusel osalemine (vajadusel Skype teel) koolitajaga kokkulepitaval ajal.

Koolitajad on: Natalia Umarova, Ljubov Makušina.

Koolituse ajakava:

·       koolituse läbiviimine märts-aprill 2019

·       praktika läbiviimine aprill-mai 2019

·       koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine aprill 2019

·       koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine mai lõpp (peale praktika edukat läbimist) 2019

Koolitaja kontaktid: e-post   natalia.umarova@gmail.com  telefon 5349 5001