MTÜ Lapsele Oma Kodu keskuse tegevuse peaeesmärk

toetub põhimõttele:


 „Lapse arengu parimaks keskkonnaks on perekond“


Sellest tulenevalt on keskuse tegevuse suurimaks eesmärgiks toetada peresid lastele sobivate elamis- ja kasvamistingimuste tagamisel ning sellega ennetada laste sattumist sotsiaalhoolekande- asutustesse.

Laste puhul, kes  on juba sattunud hoolekandeasutustesse, püüame toetada nende vanemate perekondlike ja sotsiaalsete funktsioonide täitmise võimete taastumist, tugevnemist või rehabiliteerimist.


MTÜ Lapsele Oma Kodu keskus tegutseb Ida-Virumaal, Narvas.

MTÜ Lapsele Oma Kodu lähtub oma tegevustes

Vabaühenduste eetikakoodeksist